Byretten afviser forsikringsselskabets krav om forelæggelse for Retslægerådet for 3. gang

Byretten afviser forsikringsselskabets krav om forelæggelse for Retslægerådet for 3. gang

I en af vores retssager har Byretten givet os medhold i, at forsikringsselskabet skal nægtes adgang til at forelægge sagen for Retslægerådet for 3. gang.

Retslægerådet har to gange tidligere givet klare svar i sagen, og byretten er enig med os i, at selskabet blot vil prøve at få Retslægerådet til at ændre tidligere svar, hvorfor endnu en forelæggelse nægtes.

Søg