4.000.000 kr. i erstatning for patientskade, og ikke endeligt opgjort!

4.000.000 kr. i erstatning for patientskade, og ikke endeligt opgjort!

For en af vores klienter fik fejlbehandling hos en kiropraktor skæbnesvangre konsekvenser, da vores klient efterfølgende fik en blodprop i hjernen.

Vi har netop formået at få anerkendt årsagssammenhæng mellem kiropraktorbehandlingen og den efterfølgende udløsning af blodprop i hjernen. Som konsekvens heraf er vores klient tilkendt erstatning for tabt erhvervsevne, varigt mén samt maksimal udbetaling for svie og smerte – i alt mere end 4.000.000 kr.

Der udestår stadig endelig afgørelse om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, som vil medføre yderligere erstatning.

Søg