3 mio. kr i erstatning for piskesmæld efter langvarig sagsbehandling!

3 mio. kr i erstatning for piskesmæld efter langvarig sagsbehandling!

Til stor glæde for vores klient, er det endelig lykkes os at få tilkendt en samlet erstatning på 3 mio. kr. for følgerne af en piskesmældsulykke!

Vores klient har i denne sag måtte væbne sig med en udstrakt tålmodighed, i det sagen samlet set har taget næsten 8 år! Årsagen til den urimeligt lange sagsbehandling skal primært findes hos skadevolders ansvarsforsikringsselskab samt en langvarig behandling i Arbejdsskadestyrelsen.

Forsikringsselskabet har undervejs i det lange forløb nærmest stillet sig på bagbenene i alle sagens faser. Først afviste de at betale erstatning for mistet løn, derefter afviste de at erstatte feriepenge af mistet løn. Siden hen nægtede de at anerkende fuld årsagssammenhæng mellem ulykken og de helbredsgener, som vores klient har.

Arbejdsskadestyrelsen vurderede vores klients erhvervsevnetab til 50%, hvor vi mente at dette burde være 60%. Konsekvensen af denne uenighed var en langvarig revurdering i Arbejdsskadestyrelsen, hvor vi til sidst fik medhold – og dermed tilkendt 60% erhvervsevnetab til vores klient.

Nu har skadevolders ansvarsforsikring endelig accepteret at betale den samlede erstatning, så vi har fået medhold i alle krav. Det udløser samlet set en erstatning til vores klient på 3 mio. kr.

Søg