2.000.000 kr. i erstatning, men beløbet burde have været større!

2.000.000 kr. i erstatning, men beløbet burde have været større!

Denne sag er desværre et ”klassisk” eksempel på en sag, hvor en tilskadekommen kunne have fået en betydelig større erstatning!
Er man udsat for personskade, er det ekstremt vigtigt for erstatningsmulighederne, at skader og symptomer fra ulykken registreres udførligt hos en læge senest 72 timer efter ulykken.

I denne sag fik vores klient, umiddelbart efter ulykken, behandling på et sygehus for brud på håndled. Derimod blev symptomer på hoved- og nakkesmerter, som følge af ulykken, ikke registreret inden for tidsfristen på 72 timer.

Konsekvensen af ikke at få registreret alle symptomer og skader inden for gældende 72 timers frist, var at der efterfølgende ikke kunne opnås erstatning for varige hoved- og nakkeskader.

Vores klient har efter en årrække nu fået tilkendt erstatning i form af erhvervsevnetab samt ménerstatning på i alt 2.000.000 kr. Både erhvervsevnetab og méngrad – og dermed den samlede erstatningssum – ville med stor sikkerhed være blevet betydeligt højere, såfremt ovennævnte tidsfrist var overholdt!

Søg