201715.09
Off
0

Skadevolders selskab afviste årsagssammenhængen mellem trafikulykke og piskesmæld – nu anerkendes årsagssammenhængen !

På baggrund af grundige redegørelser med dokumentation fra Store Torv Erstatningsadvokater har Arbejdsmarkedets Erhvervssikring nu anerkendt et varigt mén på 10 % og et midlertidigt erhvervsevnetab på 35 % i denne sag, selv om skadevolders forsikringsselskab tidligere har afvist årsagssammenhængen. Forsikringsselskabet har bl.a. henvist til en rapport Dan Crash Aps,
der har et tæt samarbejde med forsikringsselskaberne i forsøget på at afvise følger efter ulykker.